Forfatter: Henny Staalnacke

Dåpskjolens historie

Helt fra starten av baptismens historie på begynnelsen av 1600-tallet har bare dåp av troende blitt praktisert. På 200-tallet var det noen som mente at dåpen befridde for all synd man hadde begått før man ble døpt. Da utsatte man

Merket med: , , , , , , , , , , , ,
Top